top of page
Čtyři kroky k Vašemu novému bydlení

Krok 1: Úvodní setkání a konzultace Vašeho záměru

 • seznámím se s Vámi a Vašimi představami

 • zjistím Vaše potřeby a zmapuji si stav nemovitosti

 • získám představu o rozsahu plánované rekonstrukce

 • zvážíme časový a finanční rozsah realizace

Úvodní konzultace trvá obvykle 1 - 3 hodiny v závislosti na rozsahu projektu. V případě následné spolupráce je první 

hodina konzultace poskytnuta zdarma.
Cena konzultace 970,- Kč/hodina.  

IMG_2503.jpg

 

Krok 2:   Zpracování návrhu interiéru a nacenění realizace

 • společně vytvoříme koncept / příběh, který nás provede realizací (barevnost, materiály, stylotvorné prvky)

 • zajistím vzorky konkrétních materiálů vybraných k realizaci

 • vytvořím půdorys v měřítku s ohledem na ergonomii a Vaše požadavky (rozmístění nábytku, osvětlení ...)

 • připravím podkladové výkresy pro stavbu a řemeslníky

 • zhotovím 2D a 3D vizualizaci výsledné podoby návrhu

 • zajistím zpracování cenové nabídky od dodavatelů stavebních prací a řemeslníků

 

Cena návrhu se liší dle časového rozsahu mé práce. ​Hodinová sazba za zpracování návrhu: 780,- Kč/hodina + náklady na dopravu.

Krok 3:  Autorský dozor a koordinace realizace 

V průběhu realizace působím jako dozor a koordinátorka všech dodavatelů, což Vám ušetří spoustu práce, stresu, času a peněz.

Mimo jiné:

 • zajistím zpracování cenové nabídky od stavební firmy a řemeslníků

 • dodám stavbě a řemeslníkům zpracované výkresy a plán

 • koordinuji termíny a návaznost jednotlivých řemesel při realizaci

 • doručím vybrané zařizovací předměty přímo na místo určení

 • připravím zařizovací předměty k následné montáži

 • dohlédnu na správné osazení prvků jako jsou svítidla, závěsy, záclony, rolety, tapety nebo třeba i Orac lišty

 • průběžně kontroluji prováděné práce (podlahář, malíř, tapetář, elektrikář, truhlář)

 

To, že jsem přítomna u všech klíčových momentů rekonstrukce, zaručí výsledek odpovídající Vašemu očekávání. 

Cena, kterou zaplatíte za mé zapojení do realizace, záleží na rozsahu a náročnosti prací - spolupracovat můžeme buď na základě výkazů práce (hodinová sazba 780,- Kč) nebo se můžeme dohodnout na fixní ceně ve výši 10% z ceny realizace. Náklady na dopravu účtuji ve výši 8 Kč/km.

IMG_0093 2.JPG

Krok 4: Dokončení a předání

... a máme hotovo!!! :)​

 

Klientovi předávám kompletně dokončený interiér, a to včetně finálního úklidu!​

bottom of page