top of page

A) Úvodní konzultace

-     seznámím se s Vámi a Vašimi představami

-     zjistím Vaše potřeby, životní styl, získám představu o rozsahu a časovém 
       harmonogramu realizace

-     určím orientační cenu návrhu

Úvodní konzultace trvá obvykle 1 - 3 hodiny v závislosti na rozsahu projektu.

Proběhnout může osobně i online. V případě následné spolupráce je první 

hodina konzultace poskytnuta zdarma.
Cena konzultace 700,- Kč/hodina.  

Návrhy a realizace interiérů

Pro úspěšné ztvárnění Vaší představy jsou důležité následující kroky:

B) Zpracování návrhu a definice konceptu - příběhu realizace

-   společně vytvoříme koncept, který bude sloužit jako vodítko pro realizaci
     (barevnostní a materiálové řešení, určení stylotvorných prvků)

-   zajistím vzorky konkrétních materiálů vybraných k realizaci

-   vytvořím půdorys v měřítku s ohledem na ergonomii a Vaše požadavky
     (rozmístění vybraného nábytku, osvětlení ...)

 -   následně zpracuji pohled na stěny s již konkrétně vybranými zařizovacími       předměty

-   připravím podkladové výkresy pro řemeslníky

-   zhotovím 3D vizualizaci pro potvrzení vyznění celkového návrhu

Cena návrhu se liší dle rozsahu mé práce a výměry prostoru. ​

 Standardně se pohybuje v rozmezí 15.000 - 40.000,- Kč.

C) Spolupráce v rámci realizace 

V průběhu realizace působím jako dozor a koordinátorka všech dodavatelů a pomáhám zhmotnit představy z návrhu, což Vám ušetří spoustu práce, času a peněz. Protože spolupracuji s ověřenými řemeslníky a dodavateli, mohu Vás ušetřit zbytečného stresu a časové náročnosti tím, že:

-   zkoordinuji termíny a návaznost jednotlivých řemesel při realizaci

-   dodám vybrané zařizovací předměty přímo na místo určení a připravím
    k následné montáži

-   průběžně kontroluji prováděné práce (podlahář, malíř, tapetář, elektrikář, truhlář)

Cena, kterou zaplatíte za mé zapojení do realizace, záleží na rozsahu a náročnosti prací - spolupracovat můžeme buď na základě výkazů práce (hodinová sazba 700,- Kč) nebo se můžeme dohodnout na fixní ceně ve výši 10% z ceny realizace.

Náklady na dopravu účtuji ve výši 8 Kč/km.

D) Dokončení a předání 

... a máme hotovo!!!

Cenová nabídka pro komplexní návrh a realizaci interiéru je vždy vytvořena na míru jednotlivého projektu, aby zohledňovala individuální požadavky klienta. Po úvodní schůzce, kdy budou ujasněny požadavky a rozsah prací, Vám vypracuji cenovou nabídku.

Home Staging

aneb jak rychle a výhodně prodat či pronajmout nemovitost!
IMG_7052.jpg

Hlavním cílem Home Stagingu je připravit nemovitost na prodej či pronájem
tak, aby zaujala a oslovila co největší počet zájemců.
Pokud aplikujete tuto metodu správně, umožní to zájemci o koupi si představit,
jak krásným domovem by se mu mohla nemovitost stát. 

Na začátku je dobré si uvědomit, že:

-    první dojem je často rozhodující
-    pří výběru a koupi nemovitosti hrají důležitou roli emoce a pocity kupujícího

-    investice do Home Stagingu může zásadně zvednout cenu prodávané

     nemovitosti. Například investice 100.000,- Kč do Home Stagingu může zvýšit

     prodejní cenu bytu či domu i o 500.000,- Kč

V případě zájmu si s Vámi ráda domluvím konzultaci. Úvodní konzultace trvá obvykle
1 - 3 hodiny v závislosti na rozsahu projektu. Proběhnout může osobně i online.


Během úvodní konzultace bych se chtěla dozvědět podrobnosti o historii předmětné
nemovitosti (velikost, stáří, stav, zda byla již v nabídce realitní kanceláře a jak dlouho,
jaká jsou je cenová očekávání, ... ).  Následně:

-    posoudím nemovitost z pohledu kupujícího
-    doporučím vhodné úpravy s ohledem na rozpočet (barevné schéma, přeskupení nábytku, výmalba, nezbytné opravy ...)
-    společně zvolíme časový harmonogram realizace úprav

 

V případě následné spolupráce je první hodina konzultace poskytnuta zdarma. Cena konzultací a mého času stráveného nad návrhem a realizací úprav je 700,- Kč/hodina.  

Doplňkové služby hrazené dodatečně: 
-    zapůjčení drobného nábytku a dekorativních předmětů
-    fotografie 10 kusů


Na celou realizaci osobně dohlížím, používám pouze spolehlivé a osvědčené řemeslníky. 

 

Těším se na spolupráci!
 

bottom of page